UMK

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Biuletyn Informacji Publicznej
archiwum.bip.umk.pl


BIP - www.bip.gov.pl
Uczelnia
Informacje ogólne
Historia
Wykaz kierunków
Rekrutacja
Sprawozdanie JM Rektora za 2015 rok
Władze
JM Rektor
Prorektorzy
Senat
Kanclerz i Jego Zastępcy
Wydziały
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Wydział Chemii
Wydział Filologiczny
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Wydział Humanistyczny
Wydział Matematyki i Informatyki
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Wydział Nauk Historycznych
Wydział Nauk o Ziemi
Wydział Nauk Pedagogicznych
Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Sztuk Pięknych
Wydział Teologiczny
Collegium Medicum
Wydział Lekarski
Wydział Farmaceutyczny
Wydział Nauk o Zdrowiu
Inne Jednostki
Jednostki Ogólnouczelniane
Jednostki Międzywydziałowe
Centra Uniwersyteckie i Inne Jednostki Organizacyjne
Inne Jednostki Collegium Medicum
Administracja Uczelni
Administracja w Toruniu
Administracja w Bydgoszczy
Zamówienia Publiczne
Sprawozdania z posiedzeń Senatu
Kontrola zarządcza
Prawo
Ogłoszenia
Serwis
Administracja w Bydgoszczy

DZIAŁY
DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY CM
85-067 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 13-15
tel. 48/52-585-33-15
e-mail: dag@cm.umk.pl
Kierownik:
mgr Anna Szaroleta

DZIAŁ APARATURY NAUKOWEJ CM
85-067 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 13-15
tel. 48/52-585-36-86
e-mail: aparatura@cm.umk.pl
Kierownik:
inż. Rafał Rakowski

DZIAŁ DOMÓW STUDENCKICH I HOTELI ASYSTENCKICH CM
Kierownik DS Nr 1 i HA Nr 2:
mgr Krystian Marciniak
tel. 48/52-585-25-88
e-mail: ds1@cm.umk.pl
Kierownik DS Nr 2 i HA Nr 1:
mgr Małgorzata Maliszewska
tel. 48/52-585-36-31
e-mail: ds2@cm.umk.pl
Kierownik DS Nr 3:
inż. Małgorzata Kaczmarek
tel. 48/52-585-39-70
e-mail: ds3@cm.umk.pl

DZIAŁ DYDAKTYKI CM
85-067 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 13-15
tel. 48/52-585-33-86, 48/52-585-33-87, fax: 48/52-585-34-58
e-mail: dydaktyka@cm.umk.pl
Kierownik:
mgr Sylwia Serwatka-Bober

DZIAŁ ENERGETYKI CM
85-067 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 13-15
tel. 48/52-585-33-61
e-mail: sse@cm.umk.pl
Kierownik:
mgr inż. Sławomir Ruciński

DZIAŁ FINANSOWY CM
85-067 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 13-15
tel. 48/52-585-33-20
e-mail: finanse@cm.umk.pl
Kierownik:
mgr Hanna Koczorowska-Biernacka
 
KASA
tel. 48/52-585-33-42
Irena Jabłońska

DZIAŁ INFORMATYCZNY CM
85-067 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 13-15
tel. 48/52-585-33-48
e-mail: informatyka@cm.umk.pl
Kierownik:
mgr Michał Opaliński

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI CM
85-067 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 13-15
tel. 48/52-585-33-22
e-mail: ksiegowosc@cm.umk.pl
Kierownik:
mgr Magdalena Jażdżejewska

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI MAJĄTKOWEJ CM
85-067 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 13-15
tel. 48/52-585-33-46, 48/52-585-33-47
e-mail: majatkowy@cm.umk.pl
Kierownik:
mgr Małgorzata Różańska

DZIAŁ NAUKI I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ CM
85-067 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 13-15
tel. 48/52-585-33-92, fax: 48/52-585-33-79
e-mail: nauka@cm.umk.pl
Kierownik:
mgr Marek Chodakowski

DZIAŁ ORGANIZACJI CM
85-067 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 13-15
tel. 48/52-585-33-41
e-mail:oiz@cm.umk.pl
Kierownik:
mgr Tomasz Ossowski

DZIAŁ PŁAC CM
85-067 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 13-15
tel. 48/52-585-33-28
e-mail: place@cm.umk.pl
Kierownik:
mgr Sławomir Spychała

DZIAŁ PROGRAMÓW MIĘDZYNARODOWYCH I WSPÓŁPRACY Z GOSPODARKĄ CM
85-094 Bydgoszcz, ul. M. Curie Skłodowskiej 9
tel. 48/52-585-36-91
e-mail: wspolpraca@cm.umk.pl
Kierownik:
mgr Rafał Michalski

DZIAŁ PROMOCJI I INFORMACJI CM
85-094 Bydgoszcz, ul. M. Curie Skłodowskiej 9
tel. 48/52-585-38-13, fax: 48/52-585-38-19
e-mail: promocja@cm.umk.pl
Kierownik:
mgr inż. Justyna Gapska

DZIAŁ REMONTÓW I INWESTYCJI CM
85-067 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 13-15
tel. 48/52-585-33-44, fax: 48/52-585-33-45
e-mail: inwestycje@cm.umk.pl
Kierownik:
mgr inż. Bartłomiej Łacheta

DZIAŁ SOCJALNY CM
85-067 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 13-15
tel. 48/52-585-34-72
e-mail: ssocbyt@cm.umk.pl
Kierownik:
mgr Anida Chudzińska

DZIAŁ SPRAW PRACOWNICZYCH CM
85-067 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 13-15
tel. 48/52-585-33-27
e-mail: kadry@cm.umk.pl
Kierownik:
mgr Agnieszka Mróz

DZIAŁ WYDAWNICTW CM
85-067 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 13-15
tel. 48/52-585-33-25
e-mail: wydawnictwa@cm.umk.pl
Kierownik:
mgr Ewa Wiśniewska

DZIAŁ ZAOPATRZENIA CM
85-067 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 13-15
tel. 48/52-585-33-33, fax: 48/52-585-33-35
e-mail: zaopatrzenie@cm.umk.pl
Kierownik:
mgr inż. Mirosław Malec

DZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI STRUKTURALNYMI CM
85-067 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 13-15
tel. 48/52-585-33-37
e-mail: unia@cm.umk.pl
Kierownik:
mgr Aleksandra Stukowska

DZIAŁ ZAWODOWEJ PROMOCJI STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW CM
85-094 Bydgoszcz, ul. M. Curie Skłodowskiej 9
tel./fax: 48/52-585-36-97
e-mail: biurokarier@cm.umk.pl
Kierownik:
mgr inż. Ilona Patuszyńska

ZESPOŁY
ZESPÓŁ DS. BHP I PPOŻ. CM
85-067 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 13-15
tel. 48/52-585-33-49
e-mail: bhp@cm.umk.pl
mgr inż. Ewa Niemielewska
mgr Janusz Szumacher

ZESPÓŁ DS. KONTROLI WEWNĘTRZNEJ CM
85-067 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 13-15
tel. 48/52-585-33-40
e-mail: kontrola@cm.umk.pl
mgr Marek Frajtag

ZESPÓŁ DS. PLANOWANIA I ANALIZ CM
85-067 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 13-15
tel. 48/52-585-34-47
e-mail: planowanie@cm.umk.pl
Kierownik:
mgr Małgorzata Brończyk

ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH CM
85-067 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 13-15
mgr Katarzyna Kruszczyńska
tel. 48/52-585-36-93
e-mail: radca1@cm.umk.pl
mgr Cezary Krzywicki
tel. 48/52-585-33-43
e-mail: radca@cm.umk.pl

ZESPÓŁ DS. REALIZACJI WIELOLETNIEGO PROGRAMU MEDYCZNEGO ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY SZPITALA UNIWERSYTECKIEGO W BYDGOSZCZY
85-067 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 13-15
tel./fax: 48/52-585-38-51
e-mail: pw@cm.umk.pl
Kierownik:
mgr inż. Anna Balcerek

ZESPÓŁ DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH CM
85-067 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 13-15
tel. 48/52-585-36-98
e-mail: zamowieniapubliczne@cm.umk.pl
mgr inż. Jacek Szpejna
mgr Adam Gackowski

ZESPÓŁ DS. REALIZACJI PROJEKTU "NAUCZANIE SYMULACYJNE DROGĄ ROZWOJU DYDAKTYKI MEDYCZNEJ W COLLEGIUM MEDICUM UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA"
85-067 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 13-15
tel. 48/52-585-39-93, FAX 48/52-585-35-34
e-mail: nauczanie-symulacyjne@cm.umk.pl
Kierownik-koordynator projektu:
mgr Agnieszka Stabińska

STANOWISKA SAMODZIELNE
SAMODZIELNE STANOWSKO DS. ANALIZY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA CM
85-090 Bydgoszcz, al. Powstańców Wielkopolskich 44
tel. 48/52-585-36-08
e-mail: jakosc.cm@cm.umk.pl
mgr Barbara Kulińska

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. INWENTARYZACJI CM
85-067 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 13-15
tel. 48/52-585-34-54
e-mail: inwentaryzacja@cm.umk.pl
Beata Cholewińska

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO CM
85-090 Bydgoszcz, al. Powstańców Wielkopolskich 44
tel. 48/52-585-34-90
e-mail: ksztpodyplom@cm.umk.pl
mgr Małgorzata Hojnacka

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH CM
85-067 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 13-15
tel. 48/052-585-37-77
e-mail: kancelaria.niejawna@cm.umk.pl
inż. Zbigniew Grzegorczyk

SAMODZIELNE STANOWSKO DS. SPRAW OBRONNYCH CM
85-067 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 13-15
tel. 48/52-585-37-77
e-mail: sprawyobronne@cm.umk.pl
inż. Zbigniew Grzegorczyk

POZOSTAŁE JEDNOSTKI
BIURO PROREKTORA DS. COLLEGIUM MEDICUM
85-067 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 13-15
tel. 48/52-585-36-95, fax: 48/52-585-33-84
e-mail: prorektor@cm.umk.pl
Kierownik:
mgr Katarzyna Dąbrowska

SEKRETARIAT ZASTĘPCY KANCLERZA DS. COLLEGIUM MEDICUM
85-067 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 13-15
tel. 48 52/585-33-06, fax: 48/52-585-36-92
e-mail: sekretariat@cm.umk.pl
mgr Ilona Sztanga

SEKRETARIAT OGÓLNY CM
85-067 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 13-15
tel. 48/52-585-33-62
e-mail: sekretariatogolny@cm.umk.pl
Kierownik:
mgr Artur Kwiatkowski

 

Autor: Agnieszka Janik
Poprzednia wersja dokumentu
Ostatnia modyfikacja: 06-07-2016 12:50

Strona UMK | Strona główna BIP | Sprawdź status sprawy | Statystyka odwiedzin

Liczba odwiedzin na stronie głównej: 691 (pełna statystyka)