UMK

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Biuletyn Informacji Publicznej
archiwum.bip.umk.pl


BIP - www.bip.gov.pl
Uczelnia
Informacje ogólne
Historia
Wykaz kierunków
Rekrutacja
Sprawozdanie JM Rektora za 2015 rok
Władze
JM Rektor
Prorektorzy
Senat
Kanclerz i Jego Zastępcy
Wydziały
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Wydział Chemii
Wydział Filologiczny
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Wydział Humanistyczny
Wydział Matematyki i Informatyki
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Wydział Nauk Historycznych
Wydział Nauk o Ziemi
Wydział Nauk Pedagogicznych
Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Sztuk Pięknych
Wydział Teologiczny
Collegium Medicum
Wydział Lekarski
Wydział Farmaceutyczny
Wydział Nauk o Zdrowiu
Inne Jednostki
Jednostki Ogólnouczelniane
Jednostki Międzywydziałowe
Centra Uniwersyteckie i Inne Jednostki Organizacyjne
Inne Jednostki Collegium Medicum
Administracja Uczelni
Administracja w Toruniu
Administracja w Bydgoszczy
Zamówienia Publiczne
Sprawozdania z posiedzeń Senatu
Kontrola zarządcza
Prawo
Ogłoszenia
Serwis
Inne Jednostki Collegium Medicum
STUDIUM MEDYCYNY SPOŁECZNEJ
85-077 Bydgoszcz, ul. Świętojańska 20
tel. 48/052-585-10-11 wew. 112, 113, 114, 115
e-mail: stmedspol@cm.umk.pl
p. o. Kierownika:
dr Waldemar Kwiatkowski
STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
85-077 Bydgoszcz, ul. Świętojańska 20
tel. 48/052-585-10-11 wew. 121
e-mail: stwfis@cm.umk.pl
Kierownik:
dr Tomasz Zegarski
BIBLIOTEKA MEDYCZNA
85-094 Bydgoszcz, ul. M. Curie Skłodowskiej 9
tel. 48/052-585-35-11, fax: 48/052-585-35-05
e-mail: sekret.biblio@cm.umk.pl
ARCHIWUM ZAKŁADOWE
85-067 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 13
tel. 48/052-585-33-74
e-mail: archiwum@cm.umk.pl
mgr Igor Makacewicz
SAMODZIELNE STANOWISKO DS. DOŚWIADCZEŃ NA ZWIERZĘTACH
85-094 Bydgoszcz, ul. M. Curie Skłodowskiej 9
tel. 48/052-585-39-92
e-mail: joanna.jarzabkowska@cm.umk.pl
mgr inż. Joanna Jarząbkowska
CENTRUM KSZTAŁCENIA W JĘZYKU ANGIELSKIM COLLEGIUM MEDICUM UMK
85-090 Bydgoszcz, al. Powstańców Wielkopolskich 46
tel. 48/052-585-38-90
e-mail: studiesinenglish@cm.umk.pl
Dyrektor Centrum Kształcenia w Języku Angielskim Collegium Medicum UMK:
prof. dr hab. Arkadiusz Jawień
CENTRUM KOMUNIKACJI KLINICZNEJ
85-094 Bydgoszcz, ul. M. Curie Skłodowskiej 9
tel./fax 48/052-585-34-61
Pełnomocnik Centrum Komunikacji Klinicznej w Collegium Medicum UMK:
dr hab. Małgorzata Krajnik

 

Autor: Agnieszka Janik
Poprzednia wersja dokumentu
Ostatnia modyfikacja: 05-07-2016 12:45

Strona UMK | Strona główna BIP | Sprawdź status sprawy | Statystyka odwiedzin

Liczba odwiedzin na stronie głównej: 691 (pełna statystyka)