UMK

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Biuletyn Informacji Publicznej
archiwum.bip.umk.pl


BIP - www.bip.gov.pl
Uczelnia
Informacje ogólne
Historia
Wykaz kierunków
Rekrutacja
Sprawozdanie JM Rektora za 2015 rok
Władze
JM Rektor
Prorektorzy
Senat
Kanclerz i Jego Zastępcy
Wydziały
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Wydział Chemii
Wydział Filologiczny
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Wydział Humanistyczny
Wydział Matematyki i Informatyki
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Wydział Nauk Historycznych
Wydział Nauk o Ziemi
Wydział Nauk Pedagogicznych
Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Sztuk Pięknych
Wydział Teologiczny
Collegium Medicum
Wydział Lekarski
Wydział Farmaceutyczny
Wydział Nauk o Zdrowiu
Inne Jednostki
Jednostki Ogólnouczelniane
Jednostki Międzywydziałowe
Centra Uniwersyteckie i Inne Jednostki Organizacyjne
Inne Jednostki Collegium Medicum
Administracja Uczelni
Administracja w Toruniu
Administracja w Bydgoszczy
Zamówienia Publiczne
Sprawozdania z posiedzeń Senatu
Kontrola zarządcza
Prawo
Ogłoszenia
Serwis
Administracja w Toruniu

BIURO REKTORA
87-100 Toruń, ul. Gagarina 11
tel.: 48 56-611-42-42, 56-654-29-51, fax: 56-654-29-44
e-mail: rektor@umk.pl
Kierownik:
mgr Urszula Skrzypczak

SEKRETARIAT KANCLERZA UNIWERSYTETU
87-100 Toruń, ul. Gagarina 11
centr.: 48 56-611-
fax: 56-611-47-97
e-mail: kanclerz@umk.pl
specjalista:
mgr Beata Madarasz-Markowska    w. 30-91
samodzielny referent:
Mariola Sobczak    w. 30-90

BIURO OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH
87-100 Toruń, ul. Gagarina 11
tel.: 48 56-611-42-76
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Kierownik Biura:
mgr inż. Jan Gołębiewski
Kancelaria Niejawna
tel.: 48 56-611-42-46
Kierownik:
mgr inż. Andrzej Wacławczyk

DZIAŁ ORGANIZACJI
87-100 Toruń, ul. Gagarina 11
tel.: 48 56-611-42-43, 22-14, 20-85
e-mail: dzorgan@umk.pl
Kierownik:
mgr Wojciech Piątkowski

ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH
87-100 Toruń, ul. Gagarina 11
centr.: 48 56-611-
mgr Grażyna Piątkowska   w.42-59
mgr Jolanta Przybyszewska   w. 22-47
mgr Beata Nawrocka  w. 22-86
mgr Małgorzata Klauz  w. 22-86

CENTRUM PROMOCJI I INFORMACJI UMK
87-100 Toruń, ul. Gagarina 11
tel.: 48 56-611-46-57, 56-611-48-74, fax: 56-611-47-56
e-mail: promocja@umk.pl
aktualnosci@umk.pl
Kierownik:
mgr Aleksander Anikowski

BIURO GŁOSU UCZELNI
tel.: 48 56-611-42-89, fax: 56-611-42-16
e-mail: glos-umk@umk.pl
aktualnosci@umk.pl
Redaktor naczelny:
mgr Winicjusz Schulz

BIURO PROGRAMÓW MIĘDZYNARODOWYCH
87-100 Toruń, ul. Gagarina 11
tel./fax: 48 56-611-49-29
e-mail: ipo@umk.pl
Kierownik:
mgr Ewa Derkowska-Rybicka

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
87-100 Toruń, ul. Gagarina 5
tel.: 48 56-611-22-95, fax: 48 56-611-22-96
e-mail: bzp@umk.pl
Kierownik:
mgr Jarosław Lisewski

DZIAŁ KSZTAŁCENIA
87-100 Toruń, ul. Gagarina 11
tel.: 48 56-611-42-91, fax: 56-611-49-68
Kierownik:
mgr Anna Wiśniewska

DZIAŁ REKRUTACJI I SPRAW STUDENCKICH
87-100 Toruń, ul. Gagarina 11
tel.: 48 56-611-42-36
fax: 48 56-611-48-21
Kierownik:
mgr Bogumiła Sąsiada

DZIAŁ NAUKI
87-100 Toruń, ul. Gagarina 11
tel.: 48 56-611-42-39
Kierownik:
dr Marta Jaworska

DZIAŁ APARATURY NAUKOWEJ
87-100 Toruń, ul. Gagarina 11
tel.: 48 56-611-42-54, tel/fax: 56-654-29-45
Kierownik:
mgr Ryszard Lew

DZIAŁ WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ
87-100 Toruń, ul. Gagarina 11
tel.: 48 56-611-42-85, fax: 56-611-22-45
e-mail: iro@umk.pl
Kierownik:
mgr Anna Prykanowska

DZIAŁ SPRAW PRACOWNICZYCH
87-100 Toruń, ul. Gagarina 11
tel.: 48 56-611-42-37
fax: 56-611-49-11
Kierownik:
mgr Karolina Piasecka

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI
87-100 Toruń, ul. Gagarina 11
tel.: 48 56-611-42-51
Kierownik:
Ryszarda Jaworska

DZIAŁ FINANSOWY
87-100 Toruń, ul. Gagarina 11
tel.: 48 56-611-44-59
Kierownik:
mgr Maria Jagielska

DZIAŁ PŁAC
87-100 Toruń, ul. Gagarina 11
tel.: 48 56-611-42-17
Kierownik:
mgr Katarzyna Feret

BIURO ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI STRUKTURALNYMI
87-100 Toruń, ul. Gagarina 5
tel./fax: 48 56-611-49-84
Kierownik:
mgr Paulina Kuć

BIURO ZAWODOWEJ PROMOCJI STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW UMK
87-100 Toruń, ul. Gagarina 33 (DS. 11)
tel.: 48 56-611-46-43, fax: 56-611-46-44
e-mail: careers@umk.pl
Kierownik:
mgr Ewa Banaszak

DZIAŁ SPRAW OBRONNYCH
87-100 Toruń, ul. Gagarina 39
tel.: 48 56-611-49-85
Kierownik:
płk. rez. dr inż. Jan Żabiński

DZIAŁ SOCJALNY
87-100 Toruń, ul. Gagarina 11
tel./fax: 48 56-611-42-48
Kierownik:
mgr Magdalena Pańka

DZIAŁ AUDYTU WEWNĘTRZNEGO I KONTROLI
87-100 Toruń, ul. Gagarina 39
tel.: 48 56-611-42-47
Kierownik:
mgr Barbara Różańska-Kiziuk

INSPEKTORAT BHP I OCHRONY PPOŻ.
87-100 Toruń, ul. Gagarina 5
tel.: 48 56-611- 42-92
fax: 56-611-22-87
Kierownik:
mgr Jerzy Thielmann

DZIAŁ SZKOLEŃ BHP
87-100 Toruń, ul. Asnyka 2a
tel.: 48 56-611-31-30, 56-611-31-28
e-mail: dszbhp@umk.pl
Kierownik:
dr Ryszard Mikulski

DZIAŁ ZAOPATRZENIA I TRANSPORTU
87-100 Toruń, ul. Sz. Okrężna 56
tel.: 48 56-611-45-73, fax: 56-611-49-13
Kierownik:
Aleksandra Pańka

DZIAŁ INWESTYCYJNO-ENERGETYCZNY
87-100 Toruń, ul. Gagarina 39
tel.: 48 56-611-42-70, fax: 56-611-49-15
Kierownik:
mgr inż. Roman Czerski

DZIAŁ INWENTARYZACJI
87-100 Toruń, ul. Gagarina 11
tel.: 48 56-611- 42-55
Kierownik:
mgr Beata Gwiździel

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO – GOSPODARCZY
87-100 Toruń, ul. Gagarina 11
tel.: 48 56-611-42-62
fax: 56-611-43-90
Kierownik:
mgr Edyta Masternak

HOTEL UNIWERSYTECKI
87-100 Toruń, ul. Sz. Chełmińska 83A
tel.: 48 56-611-28-00, 56-611-28-01
Kierownik obiektu:
Irena Zelek

BURSA GIMNAZJUM AKADEMICKIEGO
87-100 Toruń, ul. Sz. Chełmińska 83A
tel.: 48 56-611-28-09, 56-611-28-01
Kierownik obiektu:
Irena Zelek

SEKRETARIAT OGÓLNY
87-100 Toruń, ul. Gagarina 11
tel.: 48 56-611-42-60
e-mail: sekog@umk.pl
Kierownik:
mgr Joanna Strychalska

SAMODZIELNE STANOWISKO PRACY - ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI
87-100 Toruń, Coll. Maximum, Pl. Rapackiego 1
tel.: 48 56-611-27-42
Gł. informatyk:
mgr Jerzy Ludwichowski

SAMODZIELNE STANOWISKO PRACY - RZECZNIK PATENTOWY
87-100 Toruń, ul. Gagarina 5
tel.: 48 56-611-48-28
e-mail: rzecznikpatentowy@umk.pl
mgr inż. Grzegorz Ćwikliński

SAMODZIELNE STANOWISKO PRACY - UCZELNIANY KOORDYNATOR DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
87-100 Toruń, ul. Gagarina 11
tel.: 48 56-611-44-28
mgr Magdalena Anulewicz-Poczyńska

DZIAŁ DOMÓW STUDENCKICH I HOTELI ASYSTENCKICH
87-100 Toruń, ul. Gagarina 41 (HA nr 1)
tel.: 48 56-611-43-80, fax: 56-611-47-34
Kierownik:
mgr inż. Zbigniew Olszewski

CENTRUM INFORMACJI PATENTOWEJ I NORMALIZACJI
87-100 Toruń, ul. Gagarina 13
tel.: 48 56-611-49-71, fax: 56-611-43-66
Kierownik:
mgr Justyna Sobecka

SAMODZIELNA SEKCJA DS. STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH
87-100 Toruń, ul. Gagarina 33 (DS 11)
tel.: 48 56-611-49-83
e-mail: pelnomoc@umk.pl
Kierownik:
mgr Sławomir Rylich

SAMODZIELNE STANOWISKO PRACY DS. EKONOMICZNO-FINANSOWYCH
87-100 Toruń, ul. Gagarina 11
tel.: 48 56-611-20-61
e-mail: ssef@umk.pl
Kierownik:
mgr Magdalena Rozner

UNIWERSYTECKA KSIĘGARNIA NAUKOWA
87-100 Toruń, ul. Reja 25
tel.: 48 56-611-45-09, tel./fax: 56-611-42-98
e-mail: ksiazki@umk.pl
www.kopernikanska.pl
Kierownik:
mgr Sylwia Murawska

KASA ZAPOMOGOWO – POŻYCZKOWA
87-100 Toruń, ul. Gagarina 11
tel.: 48 56-611-42-49
Kierownik:
Elżbieta Karaszewska

OŚRODEK SZKOLENIOWO-WYPOCZYNKOWY W BACHOTKU
87-313 Brzozie (Pow. Brodnicki)
tel.: 48 56-498-53-80
Kierownik:
mgr inż. Janusz Górniak

OŚRODEK WCZASOWY W ROWACH
76-211 Rowy (Pow. Słupski, gm. Ustka), ul. Kościelna 10
tel.: 48 59-814-19-22
Kierownik:
mgr Hanna Rylich

AKADEMICKA PRZYCHODNIA LEKARSKA
87-100 Toruń, ul. Gagarina 39
tel.: 56-611-43-46, 56-611-43-47, 56-611-43-57
Kierownik:
lek. med. Waldemar Bata
Kierownik Zespołu Gospodarczego:
Danuta Skopińska

 

Autor: Agnieszka Janik
Poprzednia wersja dokumentu
Ostatnia modyfikacja: 05-10-2015 12:04

Strona UMK | Strona główna BIP | Sprawdź status sprawy | Statystyka odwiedzin

Liczba odwiedzin na stronie głównej: 691 (pełna statystyka)