UMK

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Biuletyn Informacji Publicznej
archiwum.bip.umk.pl


BIP - www.bip.gov.pl
Uczelnia
Informacje ogólne
Historia
Wykaz kierunków
Rekrutacja
Sprawozdanie JM Rektora za 2015 rok
Władze
JM Rektor
Prorektorzy
Senat
Kanclerz i Jego Zastępcy
Wydziały
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Wydział Chemii
Wydział Filologiczny
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Wydział Humanistyczny
Wydział Matematyki i Informatyki
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Wydział Nauk Historycznych
Wydział Nauk o Ziemi
Wydział Nauk Pedagogicznych
Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Sztuk Pięknych
Wydział Teologiczny
Collegium Medicum
Wydział Lekarski
Wydział Farmaceutyczny
Wydział Nauk o Zdrowiu
Inne Jednostki
Jednostki Ogólnouczelniane
Jednostki Międzywydziałowe
Centra Uniwersyteckie i Inne Jednostki Organizacyjne
Inne Jednostki Collegium Medicum
Administracja Uczelni
Administracja w Toruniu
Administracja w Bydgoszczy
Zamówienia Publiczne
Sprawozdania z posiedzeń Senatu
Kontrola zarządcza
Prawo
Ogłoszenia
Serwis
Kanclerz i Jego Zastępcy

Kanclerz
mgr Justyna Morzy
ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel: 56-611-42-32, fax: 56-611-47-97

Zastępca Kanclerza Uniwersytetu
dr Tomasz Jędrzejewski
ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel: 56-611-42-32, fax: 56-611-47-97

Zastępca Kanclerza - Kwestor
mgr Sławomir Głowacki
ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel: 56-611-42-18, fax: 56-611-47-97

Zastępca Kanclerza ds. Collegium Medicum
mgr Magdalena Brończyk
ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel: 52-585-33-05, fax: 52-585-36-92

Zastępca Kwestora
mgr Wiesława Bełkowska
ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel: 56-611-49-18, fax: 56-611-47-97

Zastępca Kwestora ds. Ekonomiczno-Finansowych
mgr Radosław Wilski
ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel: 56-611-20-60, fax: 56-611-49-41

Zastępca Kwestora ds. Collegium Medicum
mgr Marzena Ruczyńska
ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel: 52-585-33-12, fax: 52-585-33-14

Dyrektor ds. studenckich i organizacji kształcenia
mgr Barbara Mikulska
ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel: 56-611-49-80, fax: 56-611-47-97

Dyrektor ds. administracyjno-technicznych Collegium Medicum
mgr inż. Iwona Dąbrowska-Marzec
ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel. 52-585-38-99

Samodzielne Stanowisko Pracy - Pełnomocnik Rektora ds. Modernizacji Obiektów Uniwersyteckich
mgr Henryk Pańka
tel: 56-611-42-32

 

Autor: Agnieszka Janik
Poprzednia wersja dokumentu
Ostatnia modyfikacja: 05-10-2015 08:47

Strona UMK | Strona główna BIP | Sprawdź status sprawy | Statystyka odwiedzin

Liczba odwiedzin na stronie głównej: 691 (pełna statystyka)