UMK

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Biuletyn Informacji Publicznej
archiwum.bip.umk.pl


BIP - www.bip.gov.pl
Uczelnia
Informacje ogólne
Historia
Wykaz kierunków
Rekrutacja
Sprawozdanie JM Rektora za 2015 rok
Władze
JM Rektor
Prorektorzy
Senat
Kanclerz i Jego Zastępcy
Wydziały
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Wydział Chemii
Wydział Filologiczny
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Wydział Humanistyczny
Wydział Matematyki i Informatyki
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Wydział Nauk Historycznych
Wydział Nauk o Ziemi
Wydział Nauk Pedagogicznych
Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Sztuk Pięknych
Wydział Teologiczny
Collegium Medicum
Wydział Lekarski
Wydział Farmaceutyczny
Wydział Nauk o Zdrowiu
Inne Jednostki
Jednostki Ogólnouczelniane
Jednostki Międzywydziałowe
Centra Uniwersyteckie i Inne Jednostki Organizacyjne
Inne Jednostki Collegium Medicum
Administracja Uczelni
Administracja w Toruniu
Administracja w Bydgoszczy
Zamówienia Publiczne
Sprawozdania z posiedzeń Senatu
Kontrola zarządcza
Prawo
Ogłoszenia
Serwis
Prorektorzy

Prorektor ds. Ekonomicznych i Rozwoju
prof. dr hab. Danuta Dziawgo
ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: 48 56-611-42-30
fax: 48 56-654-29-44
e-mail: prorektor-Dziawgo@umk.pl

Prorektor ds. Studenckich i Polityki Kadrowej
prof. dr hab. Andrzej Sokala
ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: 48 56-611-47-30
fax: 48 56-654-29-40
e-mail: prorektor-Sokala@umk.pl

Prorektor ds. Kształcenia
prof. dr hab. Beata Przyborowska
ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: 48 56-611-47-10
fax: 48 56-611-29-40
e-mail: prorektor-Przyborowska@umk.pl

Prorektor ds. Collegium Medicum
prof. dr hab. Jan Styczyński
ul. Jagiellońska 13/15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: 48 52-585-33-82(83)
fax: 48 52-585-33-84
e-mail: prorektor-Styczynski@cm.umk.pl

Pełnomocnik Rektora ds. Promocji Uniwersytetu
prof. art. mal. Piotr Klugowski
ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: 48 56-611-47-51, 56-611-42-30
fax: 48 56-654-29-44
e-mail: pelnomocnik-Klugowski@umk.pl

Pełnomocnik Rektora ds. Organizacji i Ewaluacji Badań Naukowych
dr Dominik Antonowicz
ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: 48 56-611-42-28
fax: 48 56-654-29-44
e-mail: pelnomocnik-Antonowicz@umk.pl

Pełnomocnik Rektora ds.Organizacji Specjalizacji dla Diagnostów Laboratoryjnych
prof. dr hab. Ewa Żekanowska
ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
tel./fax (52) 585-34-77
e-mail: specjalizacja.ldmm@cm.umk.pl

Pełnomocnik Rektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Collegium Medicum w Bydgoszczy
prof. dr hab. Ryszard Oliński
ul. Jagiellońska 13-15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: 48 52 585-37-45
tel. kom. 609-043-745
e-mail: pelnomocnik-Olinski@umk.pl

Pełnomocnik Rektora ds. Klinicznych i Kształcenia Medycznego Collegium Medicum w Bydgoszczy
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Bartuzi
ul. Jagiellońska 13-15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: 48 52 365-54-16
tel. kom. 606-646-518
e-mail: pelnomocnik-Bartuzi@umk.pl

Pełnomocnik Rektora ds. Studenckich Collegium Medicum UMK
prof. dr hab. Michał Szpinda
ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: 48 52 365-37-05
e-mail: michal.szpinda@cm.umk.pl

 

Autor: Agnieszka Janik
Poprzednia wersja dokumentu
Ostatnia modyfikacja: 01-07-2015 10:01

Strona UMK | Strona główna BIP | Sprawdź status sprawy | Statystyka odwiedzin

Liczba odwiedzin na stronie głównej: 691 (pełna statystyka)