UMK

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Biuletyn Informacji Publicznej
archiwum.bip.umk.pl


BIP - www.bip.gov.pl
Uczelnia
Informacje ogólne
Historia
Wykaz kierunków
Rekrutacja
Sprawozdanie JM Rektora za 2015 rok
Władze
JM Rektor
Prorektorzy
Senat
Kanclerz i Jego Zastępcy
Wydziały
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Wydział Chemii
Wydział Filologiczny
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Wydział Humanistyczny
Wydział Matematyki i Informatyki
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Wydział Nauk Historycznych
Wydział Nauk o Ziemi
Wydział Nauk Pedagogicznych
Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Sztuk Pięknych
Wydział Teologiczny
Collegium Medicum
Wydział Lekarski
Wydział Farmaceutyczny
Wydział Nauk o Zdrowiu
Inne Jednostki
Jednostki Ogólnouczelniane
Jednostki Międzywydziałowe
Centra Uniwersyteckie i Inne Jednostki Organizacyjne
Inne Jednostki Collegium Medicum
Administracja Uczelni
Administracja w Toruniu
Administracja w Bydgoszczy
Zamówienia Publiczne
Sprawozdania z posiedzeń Senatu
Kontrola zarządcza
Prawo
Ogłoszenia
Serwis
Senat

PRZEWODNICZĄCY SENATU - JM REKTOR
prof. dr hab. Andrzej Tretyn
CZŁONKOWIE SENATU
Prorektorzy:
prof. dr hab. Danuta Dziawgo
prof. dr hab. Andrzej Sokala
prof. dr hab. Beata Przyborowska
prof. dr hab. Jan Styczyński
Dziekani Wydziałów:
prof. dr hab. Roman Bäcker
dr hab. Elżbieta Basiul, prof. UMK
dr hab. Adam Bednarek, prof. UMK
prof. dr hab. Stanisław Chwirot
prof. dr hab. Jacek Gzella
dr hab. Tomasz Justyński, prof. UMK
prof. dr hab. Kornelia Kędziora-Kornatowska
ks. dr hab. Dariusz Kotecki, prof. UMK
prof. dr hab. Wiesław Kozak
prof. dr hab. Stefan Kruszewski
prof. dr hab. Jacek Kubica
dr hab. Piotr Petrykowski, prof. UMK
prof. dr hab. Sławomir Rybicki
prof. dr hab. Józef Stawicki
prof. dr. hab. Andrzej Szahaj
prof. dr hab. Edward Szłyk
prof.dr hab. Wojciech Wysota
Przedstawiciele profesorów i doktorów habilitowanych:
prof. dr hab. Adam Buciński
ks. dr hab. Daniel Brzeziński
prof. dr hab. Bożena Gronowska
prof. dr hab. Marek Jeziński
dr hab. Arkadiusz Karwacki, prof.UMK
prof. dr hab. Stanisław Kasjan
prof. dr hab. Dariusz Markowski
dr hab. Andrzej Niedzielski, prof. UMK
prof. dr hab. Andrzej Nienartowicz
prof. dr hab. Bronisław Siemieniecki
prof. dr hab. Daniela Szymańska
prof. dr hab. Małgorzata Tafil-Klawe
prof. dr hab. Jacek Wijaczka
prof. dr hab. Zenon Wiśniewski
prof. dr hab. Andrzej Wojtczak
prof. dr hab. Wojciech Zegarski
dr hab. Przemysław Żywiczyński
Przedstawiciele nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego z wydziałów:
dr Rafał Bocian
dr Michał Głuszkowski
dr Katarzyna Kącka
dr Andrzej Lewandowski
dr Ryszard Lorenczewski
dr Marcin Wiśniewski
dr Andrzej Wolan
mgr Piotr Zaporowicz
Przedstawiciel nauczycieli akademickich z jednostek pozawydziałowych:
mgr Małgorzata Skórcz
Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:
mgr inż.Grażyna Łukowiak
mgr Grzegorz Szturo
Przedstawiciele uczestników studiów doktoranckich:
mgr Joanna Konieczka
mgr Milena Marciniak
Przedstawiciele samorządu studenckiego:
Piotr Durtan
Judyta Filipowska
Patryk Gnap
Artur Kowalczyk
Paulina Śliwka
Łukasz Macikowski
Emilia Mrozińska
Piotr Niedzwiecki
Jakub Rzeszowski
Paweł Rzymyszkiewicz
Jakub Woźniak
UCZESTNICZĄCY W POSIEDZENIACH SENATU Z GŁOSEM DORADCZYM:
Pełnomocnik Rektora ds. Organizacji i Ewaluacji Badań Naukowych:
dr Dominik Antonowicz
Pełnomocnik Rektora ds. Promocji Uniwersytetu:
prof. art. mal. Piotr Klugowski
Pełnomocnik Rektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Collegium Medicum w Bydgoszczy:
prof. dr hab. Ryszard Oliński
Pełnomocnik Rektora ds. Klinicznych i Kształcenia Medycznego Collegium Medicum w Bydgoszczy:
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Bartuzi
Pełnomocnik Rektora:
prof. dr hab. Jacek Manitius
Pełnomocnik Rektora ds. Organizacji Specjalizacji dla Diagnostów Laboratoryjnych:
prof. dr hab. Ewa Żekanowska
Kanclerz:
mgr Justyna Morzy
Kwestor:
mgr Sławomir Głowacki
Zastępca Kanclerza ds. Collegium Medicum:
mgr Magdalena Brończyk
Zastępca Kwestora ds. Collegium Medicum:
mgr Marzena Ruczyńska
Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej:
dr Krzysztof Nierzwicki
Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 im. dr A. Jurasza:
mgr inż. Jacek Kryś
Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr J. Biziela:
dr n. med. Wanda Korzycka - Wilińska
Przedstawiciel NSZZ Solidarność:
dr hab. Stanisław Biniak, prof. UMK
Przedstawiciel ZNP:
dr Bronisław Żurawski
Przedstawiciel Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" Collegium Medicum:
prof. dr hab. Maciej Świątkowski
Przedstawiciel Związku Zawodowego Pracowników Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy:
Tadeusz Arndt
Przedstawiciel Międzyzakładowego Oddziału Terenowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy:
dr hab. Paweł Burduk

 

Autor: Agnieszka Janik
Poprzednia wersja dokumentu
Ostatnia modyfikacja: 19-09-2014 10:01

Strona UMK | Strona główna BIP | Sprawdź status sprawy | Statystyka odwiedzin

Liczba odwiedzin na stronie głównej: 691 (pełna statystyka)