UMK

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Biuletyn Informacji Publicznej
archiwum.bip.umk.pl


BIP - www.bip.gov.pl
Uczelnia
Informacje ogólne
Historia
Wykaz kierunków
Rekrutacja
Sprawozdanie JM Rektora za 2015 rok
Władze
JM Rektor
Prorektorzy
Senat
Kanclerz i Jego Zastępcy
Wydziały
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Wydział Chemii
Wydział Filologiczny
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Wydział Humanistyczny
Wydział Matematyki i Informatyki
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Wydział Nauk Historycznych
Wydział Nauk o Ziemi
Wydział Nauk Pedagogicznych
Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Sztuk Pięknych
Wydział Teologiczny
Collegium Medicum
Wydział Lekarski
Wydział Farmaceutyczny
Wydział Nauk o Zdrowiu
Inne Jednostki
Jednostki Ogólnouczelniane
Jednostki Międzywydziałowe
Centra Uniwersyteckie i Inne Jednostki Organizacyjne
Inne Jednostki Collegium Medicum
Administracja Uczelni
Administracja w Toruniu
Administracja w Bydgoszczy
Zamówienia Publiczne
Sprawozdania z posiedzeń Senatu
Kontrola zarządcza
Prawo
Ogłoszenia
Serwis
Jednostki Ogólnouczelniane

ARCHIWUM UMK
87-100 Toruń, ul. Mickiewicza 2/4, ul. Gagarina 13 a
tel.: 48 56 / 611-47-33, 611-47-42, fax: 56 611-22-04
e-mail: archiwum@umk.pl
Kierownik:
dr hab. Anna Supruniuk
BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA
87-100 Toruń, ul. Gagarina 13
tel.: 48 56 / 611-44-08, 654-29-52, fax: 56 611-22-43
http://www.bu.umk.pl
Dyrektor
dr Krzysztof Nierzwicki
Zastępcy Dyrektora
mgr Bożena Bednarek-Michalska
mgr Dominika Czyżak
mgr Joanna Słomkowska

p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Biblioteki Medycznej Collegium Medicum
dr Krzysztof Nierzwicki

UCZELNIANE CENTRUM INFORMATYCZNE UMK
87-100 Toruń, Coll. Maximum, Pl. Rapackiego 1
centr.: 48 56 / 611-27-10, tel.: 56 611-27-50, 56 622-44-29, fax: 56 622-18-50
www.uci.umk.pl
e-mail: uci@umk.pl
Dyrektor:
dr Tomasz Wolniewicz
Z-ca Dyrektora:
mgr inż. Jerzy Żenkiewicz


UNIWERSYTECKIE CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII NAUCZANIA
87-100 Toruń, ul. Gagarina 17
tel./fax: 48 56 / 611-49-64
e-mail: ucntn@umk.pl
www.ucntn.umk.pl
Kierownik:
dr inż. Maciej Pańka
UNIWERSYTECKIE CENTRUM SPORTOWE
87-100 Toruń, ul. Św. Józefa 17
tel./fax: 48 56 / 611-43-74
e-mail: ucs@umk.pl
www.ucs.umk.pl
Kierownik:
mgr Krzysztof Wasilkiewicz

UNIWERSYTECKIE CENTRUM EDUKACJI CAŁOŻYCIOWEJ i WALIDACJI
87-100 Toruń, ul. Gagarina 11
tel./fax: 48 56 / 611-44-28
e-mail: u3l@umk.pl
Kierownik:
dr hab. Hanna Solarczyk-Szwec, prof. UMK
CENTRUM PRZYWÓDZTWA I SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU
87-100 Toruń, ul. Gagarina 13a
tel./fax: 48 56 / 611-48-92
Dyrektor:
prof. dr hab. Robert Karaszewski

AKADEMICKIE CENTRUM KULTURY I SZTUKI "OD NOWA"
87-100 Toruń, ul. Gagarina 37A
tel./fax: 48 56 / 611-22-66, 45-83
e-mail: odnowa@umk.pl
www.odnowa.umk.pl
Dyrektor:
mgr Mirosław Męczekalski
GIMNAZJUM I LICEUM AKADEMICKIE
87-100 Toruń, ul. Szosa Chełmińska 83
centr.: 48 56 / 655-55-60, 56 655-55-70, fax: 56 655-52-53
e-mail: szkola@gimakad.torun.pl
www.gimakad.torun.pl
Dyrektor
mgr Arkadiusz Stańczyk
Zastępca Dyrektora
mgr Adam Makowski
WYDAWNICTWO NAUKOWE UMK
87-100 Toruń, ul. Gagarina 5
tel.: 48 56 / 611-42-95, 49-21
e-mail: books@umk.pl
www.wydawnictwoumk.pl
Dyrektor:
prof. dr hab. Mirosław Strzyżewski
Z-ca Dyrektora:
mgr Tomasz Jaroszewski
Redaktor Naczelny:
mgr Mirosława Buczyńska
Sekretarz Redakcji:
mgr Blanka Heberlejn
AKADEMICKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
87-100 Toruń, ul. Lwowska 1/ Gagarina 9
tel./fax: 48 56 / 611-26-40
e-mail: aip@umk.pl
www.aip.umk.pl
Dyrektor:
dr Marcin Kilanowski

 

Autor: Agnieszka Janik
Poprzednia wersja dokumentu
Ostatnia modyfikacja: 14-05-2014 11:40

Strona UMK | Strona główna BIP | Sprawdź status sprawy | Statystyka odwiedzin

Liczba odwiedzin na stronie głównej: 691 (pełna statystyka)