UMK

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Biuletyn Informacji Publicznej
archiwum.bip.umk.pl


BIP - www.bip.gov.pl
Uczelnia
Informacje ogólne
Historia
Wykaz kierunków
Rekrutacja
Sprawozdanie JM Rektora za 2015 rok
Władze
JM Rektor
Prorektorzy
Senat
Kanclerz i Jego Zastępcy
Wydziały
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Wydział Chemii
Wydział Filologiczny
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Wydział Humanistyczny
Wydział Matematyki i Informatyki
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Wydział Nauk Historycznych
Wydział Nauk o Ziemi
Wydział Nauk Pedagogicznych
Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Sztuk Pięknych
Wydział Teologiczny
Collegium Medicum
Wydział Lekarski
Wydział Farmaceutyczny
Wydział Nauk o Zdrowiu
Inne Jednostki
Jednostki Ogólnouczelniane
Jednostki Międzywydziałowe
Centra Uniwersyteckie i Inne Jednostki Organizacyjne
Inne Jednostki Collegium Medicum
Administracja Uczelni
Administracja w Toruniu
Administracja w Bydgoszczy
Zamówienia Publiczne
Sprawozdania z posiedzeń Senatu
Kontrola zarządcza
Prawo
Ogłoszenia
Serwis
Centra Uniwersyteckie i Inne Jednostki Organizacyjne

UNIWERSYTECKIE CENTRUM ARCHEOLOGII ŚREDNIOWIECZA I NOWOŻYTNOŚCI
87-100 Toruń, ul. Sz. Bydgoska 44/48
tel.: 48 56 / 611-39-70,71,72
Przewodniczący:
prof. dr hab. Wojciech Chudziak
UNIWERSYTECKIE CENTRUM BADAŃ NIELINIOWYCH IM. J. P. SCHAUDERA
87-100 Toruń, ul. Chopina 12/18
inf.: 48 56 / 611-34-28
e-mail: gorn@mat.uni.torun.pl
Kierownik:
prof. dr hab. Wojciech Kryszewski
INTERDYSCYPLINARNY ZESPÓŁ METOD DATOWANIA
87-100 Toruń, ul. Grudziądzka 5/7
tel.: 48 56 / 611-25-45, 33-16
Kierownik:
dr Krzysztof Przegiętka
INTERDYSCYPLINARNY ZESPÓŁ OPTYCZNYCH METOD WCZESNEGO WYKRYWANIA NOWOTWORÓW
87-100 Toruń, ul. Gagarina 9
tel.: 48 56 / 611-45-99
87-100 Toruń, ul. Gagarina 39
tel.: 48 56 / 611-47-76
Kierownik:
prof. dr hab. Barbara W. Chwirot
KRAJOWE LABORATORIUM FIZYKI ATOMOWEJ, MOLEKULARNEJ I OPTYCZNEJ (FAMO)
87-100 Toruń, ul. Grudziądzka 5/7
centr.: 48 56 / 611-33-10, tel.: 611-33-35, fax: 622-53-97
Dyrektor:
dr hab. Roman Ciuryło, prof UMK
INTERDYSCYPLINARNE CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII
87-100 Toruń, ul. Lwowska 4
tel.: 48 56/ 665-60-02
Dyrektor:
dr hab. Jerzy Łukaszewicz, prof UMK

 

Autor: Agnieszka Janik
Poprzednia wersja dokumentu
Ostatnia modyfikacja: 06-03-2014 14:00

Strona UMK | Strona główna BIP | Sprawdź status sprawy | Statystyka odwiedzin

Liczba odwiedzin na stronie głównej: 691 (pełna statystyka)