UMK

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Biuletyn Informacji Publicznej
archiwum.bip.umk.pl


BIP - www.bip.gov.pl
Uczelnia
Informacje ogólne
Historia
Wykaz kierunków
Rekrutacja
Sprawozdanie JM Rektora za 2015 rok
Władze
JM Rektor
Prorektorzy
Senat
Kanclerz i Jego Zastępcy
Wydziały
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Wydział Chemii
Wydział Filologiczny
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Wydział Humanistyczny
Wydział Matematyki i Informatyki
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Wydział Nauk Historycznych
Wydział Nauk o Ziemi
Wydział Nauk Pedagogicznych
Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Sztuk Pięknych
Wydział Teologiczny
Collegium Medicum
Wydział Lekarski
Wydział Farmaceutyczny
Wydział Nauk o Zdrowiu
Inne Jednostki
Jednostki Ogólnouczelniane
Jednostki Międzywydziałowe
Centra Uniwersyteckie i Inne Jednostki Organizacyjne
Inne Jednostki Collegium Medicum
Administracja Uczelni
Administracja w Toruniu
Administracja w Bydgoszczy
Zamówienia Publiczne
Sprawozdania z posiedzeń Senatu
Kontrola zarządcza
Prawo
Ogłoszenia
Serwis
Wykaz kierunków
Uwaga! Dokument archiwalny.
Porównaj z ostatnią wersją.
 • administracja
 • analityka medyczna
 • archeologia
 • archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
 • astronomia
 • audiofonologia
 • automatyka i robotyka
 • bezpieczeństwo wewnętrzne
 • biologia
 • biotechnologia
 • biotechnologia CM
 • chemia
 • chemia kosmetyczna
 • dietetyka
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
 • ekonomia
 • elektroradiologia
 • etnologia - antropologia kulturowa
 • europeistyka
 • farmacja
 • filologia polska
 • filologia
  • angielska
  • bałkańska
  • germańska
  • hellenistyka
  • japonistyka
  • klasyczna
  • lingwistyka stosowana - jęz. francuski z jęz. arabskim
  • romańska
  • rosyjska
  • wiedza o kulturze śródziemnomorskiej
  • włoska
 • filozofia
 • finanse i rachunkowość
 • fizjoterapia
 • fizyka
 • fizyka techniczna
 • geografia
 • grafika
 • historia
 • historia sztuki
 • informatyka
 • informatyka stosowana
 • kierunek lekarski
 • kognitywistyka
 • konserwacja i restauracja dzieł sztuki
 • kosmetologia
 • krytyka artystyczna
 • kulturoznawstwo
 • malarstwo
 • matematyka
 • matematyka i ekonomia - studia międzyobszarowe
 • materiały współczesnych technologii
 • międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne
 • nauki o rodzinie
 • ochrona dóbr kultury
 • ochrona środowiska
 • pedagogika
 • pedagogika specjalna
 • pielęgniarstwo
 • politologia
 • polityka publiczna
 • polityka społeczna
 • położnictwo
 • praca socjalna
 • prawo
 • ratownictwo medyczne
 • religioznawstwo
 • rzeźba
 • socjologia
 • stosunki międzynarodowe
 • studia wschodnie
 • teologia
 • turystyka i rekreacja
 • wojskoznawstwo
 • zarządzanie
 • zarządzanie informacją i bibliologia
 • zdrowie publiczne

 

Autor: Agnieszka Janik
Poprzednia wersja dokumentu
Ostatnia modyfikacja: 29-06-2012 12:08

Strona UMK | Strona główna BIP | Sprawdź status sprawy | Statystyka odwiedzin

Liczba odwiedzin na stronie głównej: 691 (pełna statystyka)