UMK

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Biuletyn Informacji Publicznej
archiwum.bip.umk.pl


BIP - www.bip.gov.pl
Uczelnia
Informacje ogólne
Historia
Wykaz kierunków
Rekrutacja
Sprawozdanie JM Rektora za 2015 rok
Władze
JM Rektor
Prorektorzy
Senat
Kanclerz i Jego Zastępcy
Wydziały
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Wydział Chemii
Wydział Filologiczny
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Wydział Humanistyczny
Wydział Matematyki i Informatyki
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Wydział Nauk Historycznych
Wydział Nauk o Ziemi
Wydział Nauk Pedagogicznych
Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Sztuk Pięknych
Wydział Teologiczny
Collegium Medicum
Wydział Lekarski
Wydział Farmaceutyczny
Wydział Nauk o Zdrowiu
Inne Jednostki
Jednostki Ogólnouczelniane
Jednostki Międzywydziałowe
Centra Uniwersyteckie i Inne Jednostki Organizacyjne
Inne Jednostki Collegium Medicum
Administracja Uczelni
Administracja w Toruniu
Administracja w Bydgoszczy
Zamówienia Publiczne
Sprawozdania z posiedzeń Senatu
Kontrola zarządcza
Prawo
Ogłoszenia
Serwis
Informacje ogólne
Uwaga! Dokument archiwalny.
Porównaj z ostatnią wersją.

Liczba studentów
stan na dzień 31 marca 2006 r.
 
ogółem: 40539
studia stacjonarne: 20688
studia niestacjonarne: 17178
studia podyplomowe: 1390
studia specjalne: 607
studia doktoranckie: 676
Liczba jednostek  
wydziały: 14
inne jednostki: 24
Liczba pracowników
stan na dzień 31 marca 2006 r.
ogółem: 4136
w jednostkach zlokalizowanych w Toruniu: 3039
w Collegium Medicum w Bydgoszczy: 1097
Z liczby ogółem:
nauczyciele akademiccy 2077
w tym:
pracownicy naukowo-dydaktyczni
    zatrudnieni na stanowiskach:
 • profesora zwyczajnego:
 • profesora nadzwyczajnego:
 • adiunkta:
      (w tym ze st. nauk. doktora habilitowanego)
 • asystenta:
      (w tym ze st. nauk. doktora)
 • 159
  326
  694
  107
  498
  142
  pracownicy dydaktyczni zatrudnieni
      na stanowiskach:
 • starszego wykładowcy:
      (w tym ze st. nauk. doktora)
 • wykładowcy:
 • lektora i instruktora:
 • 265
  200
  98
  37
  pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi 2059
  w tym:
 • pracownicy naukowo-techniczni:
 • pracownicy biblioteczni oraz
      dokumentacji i informacji naukowej:
 • pozostali pracownicy uczelni:
 • 72
   
  226
  1761

   

  Autor: Agnieszka Janik
  Poprzednia wersja dokumentu
  Ostatnia modyfikacja: 25-04-2006 09:16

  Strona UMK | Strona główna BIP | Sprawdź status sprawy | Statystyka odwiedzin

  Liczba odwiedzin na stronie głównej: 691 (pełna statystyka)