UMK

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Biuletyn Informacji Publicznej
archiwum.bip.umk.pl


BIP - www.bip.gov.pl
Uczelnia
Informacje ogólne
Historia
Wykaz kierunków
Rekrutacja
Sprawozdanie JM Rektora za 2015 rok
Władze
JM Rektor
Prorektorzy
Senat
Kanclerz i Jego Zastępcy
Wydziały
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Wydział Chemii
Wydział Filologiczny
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Wydział Humanistyczny
Wydział Matematyki i Informatyki
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Wydział Nauk Historycznych
Wydział Nauk o Ziemi
Wydział Nauk Pedagogicznych
Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Sztuk Pięknych
Wydział Teologiczny
Collegium Medicum
Wydział Lekarski
Wydział Farmaceutyczny
Wydział Nauk o Zdrowiu
Inne Jednostki
Jednostki Ogólnouczelniane
Jednostki Międzywydziałowe
Centra Uniwersyteckie i Inne Jednostki Organizacyjne
Inne Jednostki Collegium Medicum
Administracja Uczelni
Administracja w Toruniu
Administracja w Bydgoszczy
Zamówienia Publiczne
Sprawozdania z posiedzeń Senatu
Kontrola zarządcza
Prawo
Ogłoszenia
Serwis
Wydział Filologiczny
Uwaga! Dokument archiwalny.
Porównaj z ostatnią wersją.

87-100 Toruń, Coll. Maius, ul. Fosa Staromiejska 3
inf.: 48 56 / 611-35-10, fax: 622-66-59
Dziekan
dr hab. Adam Bednarek, prof. UMK
Prodziekani
dr hab. Stefan Grzybowski, prof. UMK
dr hab. Włodzimierz Zientara, prof. UMK
Dziekanat
Kierownik: mgr Zofia Wójcik

Instytut Języka Polskiego
87-100 Toruń, ul. Podmurna 74,
Coll. Maius, ul. Fosa Staromiejska 3
tel.: 48 56 / 611-37-80, tel./fax: 654-03-12
Dyrektor

prof. dr hab. Maciej Grochowski
Zastępca Dyrektora
dr Andrzej Moroz

ZAKŁAD HISTORII JĘZYKA POLSKIEGO
Kierownik: prof. dr hab. Teresa Friedel

ZAKŁAD TEORII JĘZYKA
Kierownik: prof. dr hab. Maciej Grochowski

ZAKŁAD WSPÓŁCZESNEGO JĘZYKA POLSKIEGO
Kierownik: prof. dr hab. Krystyna Kallas

Instytut Literatury Polskiej
87-100 Toruń, Coll. Maius, ul. Fosa Staromiejska 3
tel./fax: 48 56 / 611-35-35
Dyrektor

prof. dr hab. Janusz Kryszak
Zastępca Dyrektora
dr hab. Maria Jakitowicz

ZAKŁAD LITERATURY STAROPOLSKIEJ I OŚWIECENIA
Kierownik: dr hab. Krzysztof Obremski, prof. UMK

ZAKŁAD LITERATURY POLSKIEJ ROMANTYZMU I POZYTYWIZMU
Kierownik: dr hab. Grażyna Halkiewicz-Sojak, prof. UMK

ZAKŁAD LITERATURY MŁODEJ POLSKI I DWUDZIESTOLECIA MIĘDZYWOJENNEGO
Kierownik: prof. dr hab. Janusz Kryszak

ZAKŁAD POLSKIEJ LITERATURY WSPÓŁCZESNEJ
Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Speina

ZAKŁAD TEORII LITERATURY
Kierownik: dr hab. Andrzej Stoff, prof. UMK

ZAKŁAD DRAMATU, TEATRU I FILMU
Kierownik: prof. dr hab. Janusz Skuczyński

ZAKŁAD FOLKLORYSTYKI I LITERATURY POPULARNEJ
Kierownik: dr hab. Maria Jakitowicz

ZAKŁAD METODYKI NAUCZANIA LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO
Kierownik: dr hab. Władysław Sawrycki, prof. UMK

PRACOWNIA BADAŃ EMIGRACJI
Kierownik: prof. dr hab. Janusz Kryszak

Instytut Filologii Słowiańskiej
87-100 Toruń, ul. Podmurna 9/11
tel.: 48 56 / 611-35-95, fax: 611-35-96
e-mail: IFSUMK@maius.uni.torun.pl
Dyrektor

prof. dr hab. Irena Sawicka
Zastępca Dyrektora
dr Anna Graszek-Tańska

ZAKŁAD JĘZYKA ROSYJSKIEGO
Kierownik: dr hab. Stefan Grzybowski, prof. UMK

ZAKŁAD JĘZYKÓW SŁOWIAŃSKICH I BAŁKANISTYKI
Kierownik: vacat

ZAKŁAD KOMPARATYSTYKI SŁOWIAŃSKIEJ
Kierownik: dr hab. Czesław Łapicz, prof. UMK

ZAKŁAD LITERATUR SŁOWIAŃSKICH
Kierownik: vacat

ZAKŁAD WIEDZY O ROSJI
Kierownik: vacat

PRACOWNIA GLOTTODYDAKTYKI
Kierownik: vacat

Katedra Filologii Angielskiej
87-100 Toruń, Coll. Maius, ul. Fosa Staromiejska 3
tel./fax: 48 56 / 611-35-55, 622-77-10
e-mail: katedraa@maius.uni.torun.pl
Kierownik:

prof. dr hab. Teresa Siek-Piskozub

ZAKŁAD JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Kierownik: prof. dr hab. Zdzisław Wąsik

ZAKŁAD LITERATURY ANGIELSKIEJ
Kierownik: dr hab. Jerzy Sobieraj

ZAKŁAD STUDIÓW BRYTYJSKICH
Kierownik: dr Wojciech Jasiakiewicz

PRACOWNIA PRAKTYCZNEJ NAUKI JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Kierownik: mgr Krzysztof Strzemeski

Katedra Filologii Germańskiej
87-100 Toruń, Coll. Maius, ul. Fosa Staromiejska 3
tel./fax: 48 56 / 611-35-65, 621-09-09
e-mail: gertorun@uni.torun.pl
Kierownik:

dr hab. Włodzimierz Zientara, prof. UMK

ZAKŁAD LITERATURY I KULTURY DAWNEJ
Kierownik: dr hab. Włodzimierz Zientara, prof. UMK

ZAKŁAD LITERATURY I KULTURY XIX I XX WIEKU
Kierownik: dr hab. Leszek Żyliński, prof. UMK

PRACOWNIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO
Kierownik: dr hab. Józef Grabarek, prof. UMK

Katedra Filologii Klasycznej
87-100 Toruń, Coll. Maius, ul. Fosa Staromiejska 3
tel.: 48 56 / 611-35-66
Kierownik:

dr hab. Ireneusz Mikołajczyk, prof. UMK

Katedra Filologii Romańskiej
87-100 Toruń, Coll. Maius, ul. Fosa Staromiejska 3
tel./fax: 48 56 / 611-35-75
Kierownik:

prof. dr hab. Witold Stefański

ZAKŁAD JĘZYKÓW ROMAŃSKICH
Kierownik: prof. dr hab. Witold Stefański

ZAKŁAD LITERATUR ROMAŃSKICH
Kierownik: dr hab. Anna Kukułka-Wojtasik, prof. UMK

Zakład Filologii Klasycznej i Recepcji Kultury Antycznej
87-100 Toruń, Coll. Maius, ul. Fosa Staromiejska 3
tel.: 48 56 / 611-35-56
Kierownik: prof. dr hab. Witold Wróblewski

Zakład Italianistyki
87-100 Toruń, Coll. Maius, ul. Fosa Staromiejska 3
tel.: 48 56 / 611-35-25
Kierownik: dr hab. Cezary Bronowski

Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców
87-100 Toruń, Coll. Maius, ul. Fosa Staromiejska 3
tel.: 48 56 / 611-35-77
Kierownik: dr Edmund Oberlan

Pracownia Języka i Kultury Arabskiej
87-100 Toruń, Coll. Maius, ul. Fosa Staromiejska 3
tel.: 48 56 / 611-35-78
Kierownik: vacat

Pracownia Języka i Kultury Japońskiej
87-100 Toruń, Coll. Maius, ul. Fosa Staromiejska 3
tel.: 48 56 / 611-35-79
Kierownik: dr hab. Krzysztof Stefański

Centrum Badań Kanadyjskich
87-100 Toruń, Coll. Maius, ul. Fosa Staromiejska 3
tel.: 48 56 / 611-35-51, 654-06-85
Kierownik: dr hab. Mirosława Buchholtz

 

Autor: Agnieszka Janik
Poprzednia wersja dokumentu
Ostatnia modyfikacja: 25-01-2005 12:34

Strona UMK | Strona główna BIP | Sprawdź status sprawy | Statystyka odwiedzin

Liczba odwiedzin na stronie głównej: 686 (pełna statystyka)