UMK

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Biuletyn Informacji Publicznej
archiwum.bip.umk.pl


BIP - www.bip.gov.pl
Uczelnia
Informacje ogólne
Historia
Wykaz kierunków
Rekrutacja
Sprawozdanie JM Rektora za 2015 rok
Władze
JM Rektor
Prorektorzy
Senat
Kanclerz i Jego Zastępcy
Wydziały
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Wydział Chemii
Wydział Filologiczny
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Wydział Humanistyczny
Wydział Matematyki i Informatyki
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Wydział Nauk Historycznych
Wydział Nauk o Ziemi
Wydział Nauk Pedagogicznych
Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Sztuk Pięknych
Wydział Teologiczny
Collegium Medicum
Wydział Lekarski
Wydział Farmaceutyczny
Wydział Nauk o Zdrowiu
Inne Jednostki
Jednostki Ogólnouczelniane
Jednostki Międzywydziałowe
Centra Uniwersyteckie i Inne Jednostki Organizacyjne
Inne Jednostki Collegium Medicum
Administracja Uczelni
Administracja w Toruniu
Administracja w Bydgoszczy
Zamówienia Publiczne
Sprawozdania z posiedzeń Senatu
Kontrola zarządcza
Prawo
Ogłoszenia
Serwis
Wydział Matematyki i Informatyki
Wydział Matematyki i Informatyki

87-100 Toruń, ul. Chopina 12/18
centr.: 48 56-611-34-10
fax: 48 56-622-89-79
Dziekan
prof. dr hab. Sławomir Rybicki
Prodziekani
dr hab. Krzysztof Frączek, prof. UMK
dr hab. Stanisław Kasjan, prof. UMK
dr Danuta Rozpłoch-Nowakowska
Dziekanat
Kierownik: Małgorzata Drozdowska

 

Autor: Agnieszka Janik
Poprzednia wersja dokumentu
Ostatnia modyfikacja: 18-03-2014 11:22

Strona UMK | Strona główna BIP | Sprawdź status sprawy | Statystyka odwiedzin

Liczba odwiedzin na stronie głównej: 682 (pełna statystyka)