UMK

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Biuletyn Informacji Publicznej
archiwum.bip.umk.pl


BIP - www.bip.gov.pl
Uczelnia
Informacje ogólne
Historia
Wykaz kierunków
Rekrutacja
Sprawozdanie JM Rektora za 2015 rok
Władze
JM Rektor
Prorektorzy
Senat
Kanclerz i Jego Zastępcy
Wydziały
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Wydział Chemii
Wydział Filologiczny
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Wydział Humanistyczny
Wydział Matematyki i Informatyki
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Wydział Nauk Historycznych
Wydział Nauk o Ziemi
Wydział Nauk Pedagogicznych
Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Sztuk Pięknych
Wydział Teologiczny
Collegium Medicum
Wydział Lekarski
Wydział Farmaceutyczny
Wydział Nauk o Zdrowiu
Inne Jednostki
Jednostki Ogólnouczelniane
Jednostki Międzywydziałowe
Centra Uniwersyteckie i Inne Jednostki Organizacyjne
Inne Jednostki Collegium Medicum
Administracja Uczelni
Administracja w Toruniu
Administracja w Bydgoszczy
Zamówienia Publiczne
Sprawozdania z posiedzeń Senatu
Kontrola zarządcza
Prawo
Ogłoszenia
Serwis
Jednostki Międzywydziałowe
Uwaga! Dokument archiwalny.
Porównaj z ostatnią wersją.

STUDIUM PEDAGOGICZNE
87-100 Toruń, ul. Gagarina 7
tel./fax: 48 56 / 611-45-50
Kierownik:
prof. dr hab. Aleksander Zandecki
STUDIUM PRAKTYCZNEJ NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH
87-100 Toruń, ul. Gagarina 11
tel./fax: 48 56 / 611-42-12, tel.: 611-42-11
Kierownik:
mgr Czesław Grabowski
Z-cy Kierownika:
mgr Anna Wróbel
mgr Sławomira Waszak

ZESPÓŁ JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Kierownik: mgr Jadwiga Gołąbek-Klimczak

ZESPÓŁ JĘZYKA NIEMIECKIEGO
Kierownik: mgr Julita Markowska

ZESPÓŁ JĘZYKÓW ROMAŃSKICH
Kierownik: mgr Bożena Lubińska

ZESPÓŁ JĘZYKA ROSYJSKIEGO
Kierownik: mgr Narcyza Zaborska
STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
87-100, ul. Gagarina 35
portiernia: 48 56 / 611-49-57, tel.: 611-43-74, 611-49-56, fax: 611-43-75
Kierownik:
mgr Wojciech Grześkiewicz
Z-cy kierownika
ds. dydaktycznych:
mgr Maciej Deręgowski
ds. sportowych:
mgr Piotr Dobrolubow
OŚRODEK POLSKIEGO KOMITETU ALLIANCE FRANÇAISE
87-100 Toruń, ul. Szosa Chełmińska 83 (Gimnazjum Akademickie)
tel./fax: 48 56 / 622-04-40, tel: 622-04-41
Kierownik:
mgr Irena Kruszka
MIĘDZYWYDZIAŁOWE STUDIUM MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZE
87-100 Toruń, ul. Gagarina 5
tel./fax: 48 56 / 611-47-00
Kierownik:
dr hab. Wiesław Nowak, prof. UMK
Z-ca kierownika:
dr hab. Henryk Rochnowski, prof. UMK
MIĘDZYWYDZIAŁOWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNE
87-100 Toruń, Coll. Minus, ul. Fosa Staromiejska 1a
tel.: 48 56 / 611-36-79
Kierownik:
prof. dr hab. Mirosław Żelazny

 

Autor: Agnieszka Janik
Ostatnia modyfikacja: 30-06-2004 09:19

Strona UMK | Strona główna BIP | Sprawdź status sprawy | Statystyka odwiedzin

Liczba odwiedzin na stronie głównej: 682 (pełna statystyka)