UMK

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Biuletyn Informacji Publicznej
archiwum.bip.umk.pl


BIP - www.bip.gov.pl
Uczelnia
Informacje ogólne
Historia
Wykaz kierunków
Rekrutacja
Sprawozdanie JM Rektora za 2015 rok
Władze
JM Rektor
Prorektorzy
Senat
Kanclerz i Jego Zastępcy
Wydziały
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Wydział Chemii
Wydział Filologiczny
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Wydział Humanistyczny
Wydział Matematyki i Informatyki
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Wydział Nauk Historycznych
Wydział Nauk o Ziemi
Wydział Nauk Pedagogicznych
Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Sztuk Pięknych
Wydział Teologiczny
Collegium Medicum
Wydział Lekarski
Wydział Farmaceutyczny
Wydział Nauk o Zdrowiu
Inne Jednostki
Jednostki Ogólnouczelniane
Jednostki Międzywydziałowe
Centra Uniwersyteckie i Inne Jednostki Organizacyjne
Inne Jednostki Collegium Medicum
Administracja Uczelni
Administracja w Toruniu
Administracja w Bydgoszczy
Zamówienia Publiczne
Sprawozdania z posiedzeń Senatu
Kontrola zarządcza
Prawo
Ogłoszenia
Serwis
Informacje ogólne
Uwaga! Dokument archiwalny.
Porównaj z ostatnią wersją.

Liczba studentów
stan na dzień 31 grudnia 2003 r.
 
ogółem: 35845
studia dzienne: 17455
studia zaoczne: 14501
studia eksternistyczne: 143
studia podyplomowe: 2426
studia specjalne: 749
studia doktoranckie: 571
Liczba jednostek  
wydziały: 11
inne jednostki: 18
Liczba wszystkich kierunków
wg nomenklatury RGSW:

34
Liczba pracowników
stan na dzień 31 grudnia 2003 r.
ogółem: 3090
w tym:
pracownicy naukowo-dydaktyczni
    zatrudnieni na stanowiskach:
 • profesora zwyczajnego:
 • profesora nadzwyczajnego:
 • adiunkta:
      (w tym ze st. nauk. doktora habilitowanego)
 • asystenta:
 • 126
  247
  457
  85
  285
  pracownicy dydaktyczni zatrudnieni
      na stanowiskach:
 • starszego wykładowcy:
 • wykładowcy:
 • lektora:
 • instruktora:
 • 204
  73
  35
  0
  pracownicy nie będącymi nauczycielami akademickimi
 • pracownicy naukowo-techniczni:
 • pracownicy biblioteczni oraz
      dokumentacji i informacji naukowej:
 • pozostali pracownicy uczelni:
 • 37
   
  198
  1428

   

  Autor: Agnieszka Janik
  Ostatnia modyfikacja: 29-06-2004 14:49

  Strona UMK | Strona główna BIP | Sprawdź status sprawy | Statystyka odwiedzin

  Liczba odwiedzin na stronie głównej: 682 (pełna statystyka)